کمک به حسینیه
تاریخ شروع 1398/04/16
مبلغ جمع آوری شده 10,001 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
اردبیل
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 10,001 تومان
  • پرداخت آنلاین: 10,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 1 تومان