حمایت از کانون خیریه ی امیرالمومنین هیئت دانشجویی محبان اهل بیت (ع) دانشگاه خوارزمی
تاریخ شروع 1399/01/20
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان