توزیع سوپ - آبان 98
تاریخ شروع 1398/08/14
مبلغ مورد نیاز 40,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 8,737,700 تومان
دسته بندی
معیشت
کودکان
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 8,737,700 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 8,737,700 تومان