هدیه قرآن
تاریخ شروع 1399/02/25
مبلغ مورد نیاز 50,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 53,798,400 تومان
دسته بندی
فرهنگی
مذهبی
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 53,798,400 تومان
  • پرداخت آنلاین: 17,917,400 تومان
  • پرداخت به حساب: 35,881,000 تومان