قربانی مرغ دی ماه
تاریخ شروع 1398/10/11
مبلغ مورد نیاز 25,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 22,196,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 22,196,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 11,565,500 تومان
  • پرداخت به حساب: 10,630,500 تومان