توزیع سوپ و آش در جنوب کشور
تاریخ شروع 1397/11/26
مبلغ جمع آوری شده 9,703,380 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 9,703,380 تومان
  • پرداخت آنلاین: 5,407,600 تومان
  • پرداخت به حساب: 4,295,780 تومان