مهرانه (بازگشایی مدارس)
تاریخ شروع 1398/06/25
مبلغ مورد نیاز 100,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 99,784,028 تومان
دسته بندی
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
مازندران
سمنان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 99,784,028 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 99,784,028 تومان