سبد آذوقه نوروز
تاریخ شروع 1397/12/17
مبلغ جمع آوری شده 29,007,925 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 29,007,925 تومان
  • پرداخت آنلاین: 16,337,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 12,670,925 تومان