توزیع سوپ بهمن ماه
تاریخ شروع 1398/11/21
مبلغ مورد نیاز 30,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 13,193,000 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 13,193,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 8,641,500 تومان
  • پرداخت به حساب: 4,551,500 تومان