توزیع نان صلواتی میلاد امیرالمومنین (ع)
تاریخ شروع 1397/12/23
مبلغ جمع آوری شده 38,932,700 تومان
دسته بندی
معیشت
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 38,932,700 تومان
  • پرداخت آنلاین: 14,609,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 24,323,700 تومان