کمک به سیل‌زدگان لرستان و خوزستان
تاریخ شروع 1398/01/13
مبلغ جمع آوری شده 220,549,900 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 220,549,900 تومان
  • پرداخت آنلاین: 113,245,400 تومان
  • پرداخت به حساب: 107,304,500 تومان