قربانی مرغ اردیبهشت
تاریخ شروع 1398/01/20
مبلغ مورد نیاز 999,999,999 تومان
مبلغ جمع آوری شده 24,905,312 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 24,905,312 تومان
  • پرداخت آنلاین: 11,502,900 تومان
  • پرداخت به حساب: 13,402,412 تومان