توزیع پوشک و لوازم بهداشتی میان سیل زدگان
تاریخ شروع 1398/01/21
مبلغ جمع آوری شده 10,365,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 10,365,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 10,365,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان