برپایی مجالس نیمه شعبان
تاریخ شروع 1398/01/28
مبلغ جمع آوری شده 59,357,842 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 59,357,842 تومان
  • پرداخت آنلاین: 33,494,100 تومان
  • پرداخت به حساب: 25,863,742 تومان