صندوق قرض الحسنه کریمانه
تاریخ شروع 1398/02/05
مبلغ جمع آوری شده 14,972,181 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 14,972,181 تومان
  • پرداخت آنلاین: 11,012,500 تومان
  • پرداخت به حساب: 3,959,681 تومان