توزیع سبد آذوقه ماه مبارک رمضان
تاریخ شروع 1398/02/13
مبلغ جمع آوری شده 107,570,435 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 107,570,435 تومان
  • پرداخت آنلاین: 37,743,300 تومان
  • پرداخت به حساب: 69,827,135 تومان