قربانی مرغ
تاریخ شروع 1398/02/22
مبلغ مورد نیاز 50,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 24,325,100 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 24,325,100 تومان
  • پرداخت آنلاین: 10,635,500 تومان
  • پرداخت به حساب: 13,689,600 تومان