توزیع نان صلواتی ماه مبارک
تاریخ شروع 1398/03/07
مبلغ جمع آوری شده 37,988,000 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 37,988,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 14,907,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 23,081,000 تومان