قربانی مرغ
تاریخ شروع 1397/11/01
مبلغ مورد نیاز 100,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 77,225,755 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
البرز
آذربایجان غربی
چهارمحال و بختیاری
فارس
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 77,225,755 تومان
  • پرداخت آنلاین: 35,748,100 تومان
  • پرداخت به حساب: 41,477,655 تومان