برآستان ثامن الحجج
تاریخ شروع 1398/04/10
مبلغ مورد نیاز 500,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 181,351,306 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 181,351,306 تومان
  • پرداخت آنلاین: 88,189,388 تومان
  • پرداخت به حساب: 93,161,918 تومان