برگزاری مجالس عزای فاطمیه
تاریخ شروع 1398/10/18
مبلغ جمع آوری شده 21,359,600 تومان
دسته بندی
مذهبی
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 21,359,600 تومان
  • پرداخت آنلاین: 11,936,600 تومان
  • پرداخت به حساب: 9,423,000 تومان