قربانی مرغ بهمن ماه
تاریخ شروع 1398/11/01
مبلغ مورد نیاز 35,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 33,204,101 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 33,204,101 تومان
  • پرداخت آنلاین: 25,790,201 تومان
  • پرداخت به حساب: 7,413,900 تومان