توزیع بسته‌های افطاری
تاریخ شروع 1399/02/16
مبلغ مورد نیاز 45,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 51,322,400 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 51,322,400 تومان
  • پرداخت آنلاین: 21,378,400 تومان
  • پرداخت به حساب: 29,944,000 تومان