قربانی مرغ مرداد ماه
تاریخ شروع 1398/05/04
مبلغ مورد نیاز 50,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 30,424,600 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
سمنان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 30,424,600 تومان
  • پرداخت آنلاین: 12,160,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 18,264,600 تومان