کتابخوانی فاطمی
تاریخ شروع 1398/09/21
مبلغ مورد نیاز 40,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 6,240,000 تومان
دسته بندی
تحصیل
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 6,240,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 4,438,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 1,802,000 تومان