توزیع نان صلواتی عید مبعث
تاریخ شروع 1398/12/19
مبلغ مورد نیاز 30,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 16,815,100 تومان
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 16,815,100 تومان
  • پرداخت آنلاین: 10,945,600 تومان
  • پرداخت به حساب: 5,869,500 تومان