قربانی مرغ شهریور
تاریخ شروع 1398/06/03
مبلغ مورد نیاز 60,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 42,129,700 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
مازندران
سمنان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 42,129,700 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 42,129,700 تومان