تامین جهزیه زوجهای جوان
تاریخ شروع 1398/05/14
مبلغ مورد نیاز 49,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 26,917,584 تومان
دسته بندی
اجتماعی
مناطق تحت پوشش
سمنان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 26,917,584 تومان
  • پرداخت آنلاین: 8,244,800 تومان
  • پرداخت به حساب: 18,672,784 تومان