برگزاری جشن غدیر
تاریخ شروع 1398/05/25
مبلغ مورد نیاز 100,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 29,655,082 تومان
دسته بندی
معیشت
فرهنگی
مناطق تحت پوشش
مازندران
سمنان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 29,655,082 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 29,655,082 تومان