قربانی مرغ - مهر 98
تاریخ شروع 1398/07/03
مبلغ مورد نیاز 50,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 20,960,300 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
مازندران
سمنان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 20,960,300 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 20,960,300 تومان