قربانی مرغ آبان ماه
تاریخ شروع 1398/08/08
مبلغ مورد نیاز 50,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 35,562,850 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 35,562,850 تومان
  • پرداخت آنلاین: 0 تومان
  • پرداخت به حساب: 35,562,850 تومان