قربانی مرغ آذر ماه
تاریخ شروع 1398/09/14
مبلغ مورد نیاز 100,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 36,027,200 تومان
دسته بندی
معیشت
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 36,027,200 تومان
  • پرداخت آنلاین: 15,447,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 20,580,200 تومان