بسته حمایتی سیل بلوچستان
تاریخ شروع 1399/01/08
مبلغ جمع آوری شده 16,940,400 تومان
دسته بندی
بلایای طبیعی
مذهبی
مناطق تحت پوشش
کرمان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 16,940,400 تومان
  • پرداخت آنلاین: 16,940,400 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان