برگزاری و اطعام مجالس فاطمیه
تاریخ شروع 1398/11/05
مبلغ مورد نیاز 50,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 45,616,700 تومان
دسته بندی
معیشت
مذهبی
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 45,616,700 تومان
  • پرداخت آنلاین: 18,235,200 تومان
  • پرداخت به حساب: 27,381,500 تومان