توزیع سوپ دی ماه
تاریخ شروع 1398/10/04
مبلغ مورد نیاز 50,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 8,874,900 تومان
دسته بندی
معیشت
کودکان
مناطق تحت پوشش
هرمزگان
سیستان و بلوچستان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 8,874,900 تومان
  • پرداخت آنلاین: 5,970,900 تومان
  • پرداخت به حساب: 2,904,000 تومان