تامین تجهیزات درمانی
تاریخ شروع 1399/01/15
مبلغ مورد نیاز 20,000,000 تومان
مبلغ جمع آوری شده 0 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 0 تومان