کمک به مستمندان تبریز
تاریخ شروع 1398/10/28
مبلغ جمع آوری شده 1,453 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,453 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,453 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
گزارش اجرایی

 


گزارش های تصویری

بازدید از صفحه سازمان من