مرکز نیکوکاری حضرت فاطمه الزهراء (س)
صدقه به نیت سلامتی امام زمان (عج)
آشنایی با طرح
گزارش‌ها
بسته‌ها
10 هزار تومان
20 هزار تومان
50 هزار تومان
100 هزار تومان
میزان مشارکت شما تومان
اطلاعات پرداخت‌کننده
(مشاهده)