مجالس دعا برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه
تاریخ شروع 1399/01/15
مبلغ جمع آوری شده 526,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 526,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 526,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد