دفع بلا از امام زمان علیه السلام و شیعیان ایشان با کمک به ایتام و فقرا
تاریخ شروع 1399/01/17
مبلغ جمع آوری شده 4,890,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 4,890,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 3,890,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 1,000,000 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد