این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

تست بهشت
  • تاریخ شروع

    1399/04/19

  • مبلغ جمع آوری شده

    15,269,887 تومان

گزارش مالی

مبلغ جمع آوری شده: 15,269,887

پرداخت آنلاین: 13,679,887

پرداخت به حساب: 1,590,000

طرح‌های فعال

طرح تامین سبد کالا برای خانواده های نیازمند

قربانی ماهیانه مرغ سروش‌مهر

قربانی ماهیانه بز...گوسفند....گوساله ... سروش‌مهر

خیرات و نذورات(غذای گرم برای خانواده های نیازمند )

پویش تهیه 300 سبد کالا نوروز 1400

کمک هزینه مسکن نیازمندان