این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

طرح بی‌دار
  • تاریخ شروع

    1399/07/29

  • مبلغ جمع آوری شده

    13,283,260 تومان

گزارش مالی

مبلغ جمع آوری شده: 13,283,260

پرداخت آنلاین: 5,614,520

پرداخت به حساب: 7,668,740

گزارش اجرایی

🌳 طوبی؛ خیریه مسجد شفا
📊 گزارش طرح بی‌دار

👤 تعداد مشارکت‌کنندگان: 81 نفر
💰 مبلغ جمع‌آوری‌شده: 13 میلیون و 100 هزار تومان

✅ طوبی به کمک شما خیرین محترم بخشی از مبلغ مورد نیاز جهت رهایی یک جوان از اعدام و رفع نیاز مالی خانواده مقتول را تامین نمود. تا کنون قسمت اعظم مبلغ مورد نظر توسط خیریه‌هایی نظیر طوبی تامین شده و مابقی نیز به امید خداوند متعال در آینده‌ای نزدیک جمع‌آوری خواهد شد.

ℹ️ لازم به ذکر است مبالغ جمع‌آوری‌شده به حساب انجمن حمایت از زندانیان استان قم واریز شد.


گزارش های تصویری
طرح‌های فعال

جمع‌آوری صدقات

کمک هزینه درمان بیماران سرطانی