این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

کمک به سیل زدگان بلوچستان
  • تاریخ شروع

    1398/10/22

دسته بندی
  • معیشت
  • عمرانی
  • بلایای طبیعی
مناطق تحت پوشش
  • سیستان و بلوچستان
گزارش مالی

تا کنون گزارشی بارگزاری نشده است

طرح‌های فعال

صدقه

قربانی مرغ

پرداخت وجوهات شرعی

توزیع نان صلواتی

قربانی گوسفند