این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

برآستان ثامن الحجج
  • تاریخ شروع

    1398/04/10

  • مبلغ مورد نیاز

    500,000,000 تومان

گزارش مالی

تا کنون گزارشی بارگزاری نشده است

طرح‌های فعال

صدقه

قربانی مرغ

پرداخت وجوهات شرعی

توزیع نان صلواتی

قربانی گوسفند