این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

توزیع نان صلواتی عید مبعث
  • تاریخ شروع

    1398/12/19

  • مبلغ مورد نیاز

    30,000,000 تومان

مناطق تحت پوشش
  • هرمزگان
  • سیستان و بلوچستان
گزارش مالی

تا کنون گزارشی بارگزاری نشده است

طرح‌های فعال

صدقه

قربانی مرغ

پرداخت وجوهات شرعی

توزیع نان صلواتی

قربانی گوسفند