این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

تهیه بسته ارزاق جهت خانواده های بی بضاعت
  • تاریخ شروع

    1399/01/25

  • مبلغ جمع آوری شده

    1,325,000 تومان

گزارش مالی

مبلغ جمع آوری شده: 1,325,000

پرداخت آنلاین: 1,325,000

پرداخت به حساب: 0

طرح‌های فعال

کمک ماهیانه

صدقه

مخارج عمومی هیأت خادمین

اربعین 99 (موکب الزهراء سلام الله علیها - عراق)