این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

برگزاری و اطعام مجالس فاطمیه
  • تاریخ شروع

    1399/10/23

دسته بندی
  • مذهبی
مناطق تحت پوشش
  • هرمزگان
  • کرمان
  • سیستان و بلوچستان
گزارش مالی

تا کنون گزارشی بارگزاری نشده است

طرح‌های فعال

صدقه

قربانی مرغ

پرداخت وجوهات شرعی

توزیع نان صلواتی

قربانی گوسفند