این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

قربانی کهره (بز)
  • تاریخ شروع

    1400/02/28

  • مبلغ مورد نیاز

    40,000,000 تومان

دسته بندی
  • معیشت
مناطق تحت پوشش
  • هرمزگان
  • کرمان
  • سیستان و بلوچستان
گزارش مالی

تا کنون گزارشی بارگزاری نشده است

طرح‌های فعال

قربانی گوسفند

قربانی ماهیانه مرغ

پرداخت صدقات و تبرعات

نان صلواتی

وجوهات شرعی