این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.

مادر تنها در گرمای سوزان بوشهر
  • تاریخ شروع

    1399/03/19

  • مبلغ جمع آوری شده

    9,284,000 تومان

گزارش مالی

مبلغ جمع آوری شده: 9,284,000

پرداخت آنلاین: 6,624,000

پرداخت به حساب: 2,660,000

طرح‌های فعال

طرح تامین سبد کالا برای خانواده های نیازمند

قربانی ماهیانه مرغ سروش‌مهر

قربانی ماهیانه بز...گوسفند....گوساله ... سروش‌مهر

خیرات و نذورات(غذای گرم برای خانواده های نیازمند )

پویش تهیه 300 سبد کالا نوروز 1400

کمک هزینه مسکن نیازمندان