تامین پوشاک شب عید 250 نفر از مددجویان
تاریخ شروع 1397/12/01
مبلغ جمع آوری شده 1,000 تومان
این طرح به پایان رسیده است می‌توانید از سایر طرح‌ها حمایت نمایید.
گزارش مالی
  • مبلغ جمع آوری شده: 1,000 تومان
  • پرداخت آنلاین: 1,000 تومان
  • پرداخت به حساب: 0 تومان
طرح‌های فعال
پروژه فعالی وجود ندارد